04/12/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ tân liễu lãng
湖濱柳浪

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2016 11:08

 

Nguyên tác

金水湖中一望寬,
青青垂柳擁前灘。
翻風萬縷花如雪,
帶雨千條葉作欄。
吸影魚遊青沼廕,
催春鶯喚曉枝寒。
對看夾岸桃初艶,
簪筆低囬欲畫難。

Phiên âm

Kim thuỷ hồ trung nhất vọng khoan,
Thanh thanh thuỳ liễu ủng tiền than.
Phiên phong vạn lũ hoa như tuyết,
Đới vũ thiên điều diệp tác lan.
Hấp ảnh ngư du thanh chiểu ấm,
Thôi xuân oanh hoán hiểu chi hàn.
Đối khan giáp ngạn đào sơ diễm,
Trâm bút đê hồi dục hoạ nan.

Dịch nghĩa

Nước trong hồ như giát vàng nhìn thật mênh mang
Liễu rủ xanh xanh ôm lấy bến nước phía trước
Muôn nhánh tơ bay theo gió trông như hoa tuyết
Ngàn phiến lá đầm mưa tạo thành dãy lan can
Cá bơi hớp bóng trong hồ xanh ấm áp
Oanh hót sớm gọi xuân trên cành cây lạnh
Nhìn về bờ phía bên kia lộc đào chớm nhú
Bồi hồi bút muốn vẽ mà cảm thấy khó

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Hồ nước mênh mang tựa giát vàng,
Xanh xanh bến liễu dựng hàng ngang.
Muôn tơ cuốn gió như hoa tuyết,
Ngàn lá dầm mưa tựa bức màn.
Hớp nước cá bơi, xanh bóng rợp,
Giục xuân oanh gọi, lạnh cành quang.
Giáp bờ lấm tấm mầm đào nhú,
Muốn vẽ mà đâu vẽ dễ dàng.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Hồ tân liễu lãng