27/11/2020 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết em ở chốn phòng the

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:58

 

Biết em ở chốn phòng the
Thương anh nát ruột con ve khóc thầm.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Biết em ở chốn phòng the