22/05/2024 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ cúc
畫菊

Tác giả: Trịnh Tư Tiếu - 鄭思肖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi thanh86 vào 06/05/2017 19:01

 

Nguyên tác

花開不並百花叢,
獨立疏籬趣未窮。 
寧可枝頭抱香死,
何曾吹落北風中。

Phiên âm

Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng,
Độc lập sơ ly thú vị cùng.
Ninh khả chi đầu bão hương tử,
Hà tằng xuy lạc bắc phong[1] trung.

Dịch nghĩa

Hoa cúc nở không cùng lúc với trăm loài hoa khác,
Đứng riêng ở rào thưa, cũng thật là thú vị.
Thà rằng ôm hương chết trên cành cây,
Chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt.

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa nở chẳng cùng trăm giống khác,
Rào thưa riêng đứng, thú dường bao.
Đầu cành thà chịu ôm hương chết,
Chẳng rụng vào trong gió bắc nào!
[1] Chỉ triều Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Tư Tiếu » Hoạ cúc