02/12/2022 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết sao

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 14:06

 

Lá xào xạc
biết sang thu
Heo may gõ cửa
biết vừa sang đông
Làm sao biết
người thay lòng
Biết sao
hoạ phúc
đến trong đời mình
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Biết sao