02/12/2022 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly sơn
驪山

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 03:04

 

Nguyên tác

聞說先皇醉碧桃,
日華浮動郁金袍。
風隨玉輦笙歌迥,
雲捲珠簾劍佩高。
鳳駕北歸山寂寂,
龍旟西幸水滔滔。
貴妃沒後巡遊少,
瓦落宮牆見野蒿。

Phiên âm

Văn thuyết tiên hoàng[1] tuý Bích Đào,
Nhật hoa phù động uất kim bào.
Phong tuỳ ngọc liễn sinh ca huýnh,
Vân quyển châu liêm kiếm bội cao.
Phụng giá bắc quy sơn tịch tịch,
Long dư tây hạnh thuỷ thao thao.
Quý phi một hậu tuần du thiểu,
Ngoã lạc cung tường kiến dã hao.

Dịch nghĩa

Nghe nói Đường Minh Hoàng đời trước thích đào xanh,
Nắng lung linh trên hoàng bào màu nghệ vàng.
Gió theo xe ngọc đưa tiếng sênh đi xa,
Mây cuốn rèm châu cho thấy thanh bảo kiếm treo cao.
Xe phượng (vua Túc Tông) chạy về bắc núi vắng lặng,
Xe rồng (thái thượng hoàng) lánh nạn về tây nước cuồn cuộn.
Sau khi Dương Quý Phi mất, ngài ít xuất cung,
Tại Hoa Thanh cung, ngói rơi trên tường hoang, cỏ dại đã thấy mọc.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói Huyền Tông đắm Bích Đào
Lung linh nắng gợn áo kim bào
Gió theo xe ngọc lời ca vọng
Mây cuộn rèm châu bóng kiếm cao
Xe ngự sang tây sông bát ngát
Kiệu loan về bắc nước nao nao
Mày ngài đã khuất tuần du ít
Ngói rụng tường hoang cỏ phủ rào
Núi Ly nay ở phía đông huyên Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Trên núi có suối nước nóng, Đường Minh hoàng cho xây cung Hoa Thanh tại đó để cùng Dương Quý Phi hưởng lạc. Sau loạn An Sử, nơi đây bỏ hoang, Dương Quý Phi bị thắt cổ chết trên đường cùng Minh Hoàng chạy vào đất Thục. Tác giả vịnh núi Ly trong giai đoạn này.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chỉ Đường Minh Hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Ly sơn