23/03/2023 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đứng trước nghĩa trang Svay-rieng

Tác giả: Lê Minh Quốc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 07:07

 

(Tưởng nhớ chiến hữu HT. 5A 2106 Pleiku)

Nằm yên mà ngủ nghe em
Xác thân tơi tả đã mềm đất đai
Không còn nguyên vẹn hình hài
Tiết trinh thì vẫn là trai dậy thì
Một ngày biên giới chân đi
Đạp mìn nhìn lại thấy gì nữa đâu
Hồn bay lên cõi trời cao
Thịt xương chằng chịt rơi vào hư vô
Ngủ yên đầu gối ba lô
Vùi ba thước đất nấm mồ vô danh
Còn trơ trọi mảnh trăng xanh
Đêm nay bầm tím cũng tanh máu người
Em muôn đời tuổi hai mươi
Bây giờ đang khóc hay cười cõi âm?
Bóng ma què quặt đôi chân
Làm sao về lại dương trần gặp nhau?
Nằm yên mà ngủ cho sâu
Đường qua cõi tử nối vào tương lai
Trên trời rời rạc mây bay
Linh hồn ấm lạnh cỏ cây vỗ về
Nằm yên mà tưởng nhớ quê
Đêm đêm nức nở trở về trần gian
Thắp cho em nén hương tàn
Hắt hiu mộ chí giữa hàng thơ xanh
Nguồn: Lê Minh Quốc, Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Minh Quốc » Đứng trước nghĩa trang Svay-rieng