18/05/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái pháo

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2018 15:52

 

Xác không, vốn những cậy tay người,
Bao nả công trình, tạch cái thôi!
Kêu lắm lại càng tan tác lắm,
Thế nào cũng một tiếng mà thôi.
Bài thơ này được Nguyễn Hữu Chỉnh làm khi còn trẻ, nhưng người đời cho rằng ứng với cuộc đời của ông, nhất là câu thứ ba ứng một cách rõ rệt vào việc bỏ Nghệ An ra Thăng Long giúp vua Chiêu Thống, quyền thế một tay, rồi bị tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm đem binh ra bắt phanh thây!

Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Cái pháo