26/11/2022 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Loa thành cảm hoài

Tác giả: Ngô Tất Tố

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2008 19:38

 

Hai nghìn năm trước đất thần kinh[1]
Qua viếng chiều thu khách giật mình
Xúm xít tổ chim cây trước miếu
Tơi bời hang chuột đất ven thành
Tắm châu giếng cũ rêu in đá
Thi bắn đền xưa cỏ lấp mành
Bệ ngọc thềm son đâu dấu tích
Bóng tà man mác bãi tre xanh.
An Nam tạp chí, số 8, kỳ 2, tháng 10-1926.

Đây là bài thơ này đầu tiên đăng báo (1926) của Ngô Tất Tố.


[1] Kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tất Tố » Qua Loa thành cảm hoài