26/10/2020 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng trời

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 17:10

 

Bạn gặp may mắn hơn tôi
Trong mưa bạn có khoảng trời riêng khô
Còn tôi trôi nổi vật vờ
Sớm trưa ngày tháng xích lô đạp hoài
Còng lưng mỏi gối mòn vai
Chiều đêm buông xuống đôi tay rã rời

Mai con tiền gạo hết rồi
Xích lô tôi đạp cứ trôi vèo vèo...

Hiểu mình gia cảnh gieo neo
Lũ con ham học chống chèo chơi vơi
Ước ao có cuộc đổi đời
Xong mưa có được “khoảng trời” trong veo
5/2001

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Khoảng trời