18/09/2020 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ngôi mộ

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 22:59

 

Gọi là mộ phải mộ đâu
Cỏ chồng lên cỏ đan nhau mà thành
Hai người lính trong chiến tranh
Nỗi đau như thể chẳng dành cho ai.

Đạn hai phía để cả hai
Cùng nằm xuống trước ban mai một thời
Cùng vô danh giữa đất trời
Mối xông đắp mộ nên đôi chẳng ngờ!

Thời gian phủ lớp bụi mờ
Hai người đối địch năm xưa nằm kề
Mỗi người đều có miền quê
Có mòn mỏi mẹ mong về bao năm.

Hai ngôi mộ người lính nằm
Cỏ xanh phủ mặt âm thầm nối nhau
Sao an táng được nỗi đau?
Thì cùng bạn mộ tựa đầu trăng lên…
20-7-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Hai ngôi mộ