01/06/2023 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đề - Song hạc câu viễn du
失題-雙鶴俱遠遊

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2014 18:53

 

Nguyên tác

雙鶴俱遠遊,
相失東海傍。
雄飛竄北朔,
雌驚赴南湘。
棄我交頸歡,
離別各異方。
不惜萬里道,
但恐天網張。

Phiên âm

Song hạc câu viễn du,
Tương thất Đông Hải bàng.
Hùng phi thoán bắc sóc,
Thư kinh phó nam Tương[1].
Khí ngã giao cảnh[2] hoan,
Ly biệt các dị phương.
Bất tích vạn lý đạo,
Đãn khủng thiên võng[3] trương.

Dịch nghĩa

Đôi chim hạc cùng đi xa,
Lạc mất nhau ở miền Đông Hải.
Chim đực chạy trốn về hướng bắc,
Chim cái trôi nổi về phương nam.
Bỏ đi mất những vui vẻ, hoan lạc,
Chia cách mỗi kẻ một phương.
Không buồn thương vì xa cách nhau vạn dặm,
Mà chỉ lo sợ vướng vào lưới trời.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đôi hạc cùng viễn du,
Đông Hải lạc hai đường.
Chim đực lên hướng bắc,
Chim cái về nam Tương.
Bỏ đi niềm hoan lạc,
Mỗi kẻ cách một phương.
Không buồn xa vạn dặm,
Chỉ sợ lưới trời giăng.
Bài thơ này được chép trong Nghệ văn loại tụ, không có đề mục. Toàn bài thơ sử dụng thể tỉ (so sánh), dùng đôi chim hạc để diễn tả nỗi khổ của hai huynh đệ chia xa, lo lắng cho nhau. Bài thơ này được làm vào giai đoạn sau của Tào Thực, biểu hiện nỗi lo sợ bị bức hại.

[1] Phiếm chỉ phương nam.
[2] Chỉ việc ân ái.
[3] Lưới đạo trời, thường dùng để chỉ quốc pháp, ở đây ý nói sợ triều đình bức hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Thất đề - Song hạc câu viễn du