23/01/2022 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 119

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:53

 

Chớ cậy sang mà ép nề,
Lời chẳng phải, thốt không nghe.
Quanh queo thay bấy ruột ếch,
Khúc khuỷu làm chi quả hoè.
Đôi chữ công danh còn xắm nắm[1],
Một niềm ưu ái hãy lăm le[2].
Làm người chớ cậy khi quyền thế,
Có lúc bàn cờ tốt đuổi xe.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Trần tình 8 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tỏ thái độ soạn sửa, có phần lo lắng, băn khoăn.
[2] Tỏ thái độ sắp sửa làm việc gì đó. Có thể bài này là thái độ của tác giả khi sắp ra làm quan cho nhà Mạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 119