27/11/2020 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất ly tây các kỳ 2
不離西閣其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 21:43

 

Nguyên tác

西閣從人別,
人今亦故亭。
江雲飄素練,
石壁斷空青。
滄海先迎日,
銀河倒列星。
平生耽勝事,
籲駭始初經。

Phiên âm

Tây các tòng nhân biệt,
Nhân kim diệc cố đình.
Giang vân phiêu tố luyện,
Thạch bích đoạn không thanh.
Thương hải tiên nghinh nhật,
Ngân Hà đảo liệt tinh.
Bình sinh đam thắng sự,
Địch hãi thuỷ sơ kinh.

Dịch nghĩa

Gác tây đã chia tay cùng người rồi,
Mà nay người lại tới nơi ở cũ.
Mây sông phơilụa trắng,
Vách đá cắt trời xanh.
Biển cả đón mặt trời trước,
Sông Ngân lật các sao.
Ngày thường ham mê cảnh đẹp,
Ôi sợ sao là lúc mới bắt đầu trải qua.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tầng gác không hề giữ,
Người sao cứ quyện quanh?
Mây sông tung lụa trắng,
Vách đá rạch trời xanh.
Bể cả, nắng mừng mặt,
Sông Ngân sao trẫm mình.
Ngày thường mê cảnh đẹp,
Giờ mới bắt đầu kinh.
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bất ly tây các kỳ 2