01/07/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đi
가는 길

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2011 06:17

 

Nguyên tác

그립다
말을 할까
하니 그리워

그냥 갈까
그래도
다시 더 한 번...

저 산에도 가마귀, 들에 가마귀,
서산에는 해 진다고
지저귑니다.

앞 강물, 뒷 강물,
흐르는 물은
어서 따라 오라고 따라 가자고
흘러도 연달아 흐릅디다려.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Nhớ
Nói ra chăng
Không, nhớ quá

Cứ thế mà đi chăng
Nhưng dù sao
Thêm một lần nữa xem sao...

Quạ bay trên đồng, quạ bên kia núi
Tiếng kêu vang vọng
Báo rằng mặt trời đã lặn về Tây

Sông trước mặt, sông sau lưng
Nước đang chảy xiết
Như nói rằng hãy theo chảy cùng sông
Nước chảy vẫn không ngừng chảy mãi
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Đường đi