07/03/2021 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những mùa gặt đã qua

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 06:53

 

Những mùa gặt đã qua
xa lắc
những người bạn cũ
như rơm vùi dưới bùn
chờ một mùa gặt mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Những mùa gặt đã qua