09/04/2020 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Trần Nam Lai

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 10:57

 

Phiên âm

Trần gia vô phục kiến Nam Lai,
Tửu bá văn tinh đế triệu hồi.
Gia Định chí kim sư tự pháp,
Hà Tiên tự tích tổ thi tài[1].
Tiêu tao cựu quán hàn xuân thụ,
Uỷ tích Trường An tiện xạ môi[2].
Vị hướng di biên niêm đắc cú,
Phần tiền tam phục diện loa bôi.

Dịch nghĩa

Nhà họ Trần không còn thấy Nam Lai nữa,
Bậc tửu bá văn tinh nên Thượng đế triệu về.
Cho tới nay vẫn là bậc thầy về phép viết chữ ở Gia Định,
Từ xưa Hà Tiên đã có thi tài tổ nghề thơ.
Quán cũ cây xuân lạnh tiêu điều,
Gửi thân ở Trường An vì giá mực tàu rẻ.
Đọc tập thơ để lại nhón được câu hay,
Trước mộ rót chén rượu tế điện.

Bản dịch (của Bản dịch của Hoài Anh)

Họ Trần đâu thấy nữa Nam Lai,
Tửu bá văn tinh Thượng đế vời.
Gia Định đến nay thầy tự pháp,
Hà Tiên từ trước tổ thi tài.
Tiêu tao quán cũ cây xuân lạnh,
Thân gửi Trường An giá mực hời.
Di cảo thấy nhiều câu tuyệt diệu,
Trước mồ dâng rượu tế linh người.
Theo nội dung bài thơ thì Trần Nam Lai là người viết thư pháp có tiếng ở đất Gia Định.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Hà Tiên từ trước đã có Tao đàn Chiêu anh các của nhóm Mạc Thiên Tích giỏi về thơ.
[2] Loại than thơm tức là tên riêng để gọi cục mực tàu, ta thường gọi là mực xạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Khốc Trần Nam Lai