05/07/2022 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành kỳ 1
隴西行其一

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 18:17

 

Nguyên tác

漢帝東封報太平,
無人金闕議邊兵。
縱饒奪得林胡塞,
磧地桑麻種不生。

Phiên âm

Hán đế[1] đông phong báo thái bình,
Vô nhân kim khuyết nghị biên binh.
Túng nhiêu đoạt đắc lâm Hồ tái,
Thích địa tang ma chủng bất sinh.

Dịch nghĩa

Vua Hán phía đông thưởng công và tuyên bố thái bình,
Không ai ở triều đình nhắc tới chiến sĩ chết trận ở biên địa.
Đem đất sa mạc Hồ chiếm được,
Trồng dâu và đay lại không thành công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thái bình vua Hán du đông
Đem quân giữ cõi ngoài không ai bàn
Phóng tay chiếm lĩnh Hồ quan
Đất trồng không mọc dâu tàn đai khô.
Vùng sa mạc Lũng Tây nay thuộc huyện Ninh Hạ tỉnh Cam Túc, xưa là đất Hung Nô. Để chiếm được nó, quân nhà Hán đã tử vong năm ngàn quan quân.

[1] Tức Hán Vũ Đế, ông vua chủ trương chiến tranh với Hung Nô để chiếm đất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Lũng Tây hành kỳ 1