01/08/2021 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhuận Châu thành
登潤州城

Tác giả: Khâu Vi - 丘為

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2008 19:13

 

Nguyên tác

天末江城晚,
登臨客望迷。
春潮平島嶼,
殘雨隔虹霓。
鳥與孤帆遠,
煙和獨樹低。
鄉山何處是,
目斷廣陵西。

Phiên âm

Thiên mạt giang thành vãn,
Đăng lâm khách vọng mê.
Xuân triều bình đảo tự,
Tàn vũ cách hồng nghê.
Điểu dữ cô phàm viễn,
Yên hoà độc thụ đê.
Hương sơn hà xứ thị,
Mục đoạn Quảng Lăng[1] tê (tây).

Dịch nghĩa

Chiều về thành bên sông nơi cuối trời này,
Lên lầu mê mải ngắm cảnh.
Vẻ xuân trên hồ và đảo cồn,
Mưa tạnh để lại cầu vồng.
Chim và cánh buồm ở đằng xa xa,
Sương khói hạ thấp xuống cây cô độc.
Núi nhà ở chỗ nào,
Nhìn mãi về Quảng Lăng ở phía tây.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chiều tối chốn thành sông
Lên cao bát ngát trông
Triều xuân đầy đảo bãi
Mưa tạnh nổi cầu vồng
Buồm với chim xa tắp
Cây cùng khói quyện lồng
Quê nhà đâu đó nhỉ?
Ai thấy Quảng Lăng không?
Nhuận Châu nay là huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tên huyện, nay là huyện Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Vi » Đăng Nhuận Châu thành