29/11/2020 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan ngọ
端午

Tác giả: Văn Tú - 文秀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2018 08:56

 

Nguyên tác

節分端午自誰言,
萬古傳聞為屈原。
堪笑楚江空渺渺,
不能洗得直臣冤。

Phiên âm

Tiết phân Đoan ngọ tự thuỳ ngôn,
Vạn cổ truyền văn vị Khuất Nguyên.
Kham tiếu Sở giang không diểu diểu,
Bất năng tẩy đắc trực thần oan.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ai đem ngày ấy gọi Đoan dương
Muôn thuở truyền nhau xót Khuất Nguyên
Cười ngó Mịch La cuồn cuộn mãi
Tôi ngay chưa sạch nỗi oan khiên
Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Tú » Đoan ngọ