27/05/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việc đánh dẹp

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 18/04/2012 14:30

 

Thái Tông văn võ song toàn
Thân chinh dẹp giặc máu loang chiến bào
Chiêm Thành cho đến vùng cao
Giặc Nùng cởi giáp xếp đao về đầu
Đi tới đâu, bình tới đâu
Đều gieo nhân nghĩa ngõ hầu kết ta
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Việc đánh dẹp