06/07/2020 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya hoài vọng đợi chờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 14:10

 

Đêm khuya hoài vọng đợi chờ,
Bạn loan dứt nghĩa bao giờ không hay.
Khảo dị:
Đêm khuya hoài vọng chờ ai,
Bạn lan dứt mối bao giờ không hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya hoài vọng đợi chờ