14/04/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Gia độ
劉家渡

Tác giả: Trần Quang Khải - 陳光凱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 04:11

 

Nguyên tác

劉家渡口樹參天,
扈從東行昔泊船。
舊塔江亭秋水上,
荒祠古塚石麟前。
太平圖誌幾千里,
李代山河二百年。
詩客重來頭髮白,
梅花如雪照晴川。

Phiên âm

Lưu Gia độ khẩu thụ tham thiên,
Hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền.
Cựu tháp giang đình thu thuỷ thượng,
Hoang tử cổ trũng thạch lân tiền.
Thái bình đồ chí kỷ thiên lý,
Lý đại sơn hà nhị bách niên.
Thi khách trùng lai đầu phát bạch,
Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên.

Dịch nghĩa

Bến đò Lưu Gia cây cao ngất trời,
Xưa phò giá sang đông từng đỗ thuyền nơi đây.
Tháp cũ, đình xưa dựng trên sông thu,
Đền hoang, mộ cổ trước mấy con lân đá.
Bản đồ thái bình ghi mấy ngàn dặm,
Non sông nhà Lý trải hai trăm năm.
Khách thơ nay trở lại đầu đã bạc,
Hoa mai như tuyết chiếu xuống sông trong.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Lưu Gia bến rợp ngàn cây
Theo vua từng đã qua đây ghé thuyền
Sông thu, tháp cũ, đình quen
Ðền hoang, lân đá, mồ chen chúc nằm
Thái Bình phủ rộng nghìn tầm
Lý triều cơ nghiệp hai trăm năm ròng
Khách thơ về, tóc điểm bông
Mừng nhau mai nở trắng dòng sông xưa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Khải » Lưu Gia độ