25/05/2024 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thơm trồng dựa cành rào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:25

 

Hoa thơm trồng dựa cành rào,
Gió nam gió bắc, hướng nào cũng thơm.
Mùa này đương đọ gió đông,
Em xinh, xinh đến có chồng thì thôi.
Khảo dị:
Hoa thơm trồng dựa cạnh rào,
Gió nam gió chướng, hướng nào cũng thơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa thơm trồng dựa cành rào