23/01/2021 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạ non mà cấy đất liền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:45

 

Mạ non mà cấy đất liền,
Thương em đứt ruột không tiền phải ngó lơ.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mạ non mà cấy đất liền