26/05/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Kiều ca trù

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 02/05/2010 04:50

 

Minh quân lương tể tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan[1]
So tài tình một phẩm trần gian
Chàng Kim với nàng Kiều thuở nọ
Thương ôi nhẻ! mảnh mành tơ đỏ[2]
Mười lăm năm đôi ngã Sâm Thương[3]
Người ngẩn ngơ nơi kim mã ngọc đường
Kẻ ngao ngán bước lầu xanh má phấn
Quân hữu hạp trung kính
Thiếp hữu cầm thượng huyền[4]
Sầu phôi pha khi ngọn nước sông Tiền[5]
Duyên lạnh lẽo buổi ông già huê rụng[6]
Tơ nguyệt lão nào se có vụng
Thử treo gương cho tài tử giai nhân.
Sắc tài ai kẻ cầm cân.
Nguồn: Diên Hương, Thành ngữ điển tích từ điển, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992
[1] Vua thánh tôi hiền gặp gỡ dễ, Trai tài gái sắc gặp nhau khó.
[2] Chỉ việc vì thằng bán tơ (mà đời Kiều phải long đong).
[3] Sao Hôm và sao Mai, chỉ cảnh Kim, Kiều xa cách.
[4] Chàng có chiếc gương trong hộp, Thiếp có chiếc đàn bán nguyệt.
[5] Kiều tự vẫn ở sông Tiền Đường.
[6] Kiều bị bắt ép phải lấy thổ quan già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kim Kiều ca trù