16/07/2020 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ tình

Tác giả: Nguyễn Hà

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 05:43

 

Lấy gì tạ được tình em
Bao đêm trắng, những bậc thềm... lẻ loi
Lá rơi giờ cuối chân đồi
Vẫn em với một khoảng trời trắng mưa
Nguồn: Thơ hai người (in chung), NXB Văn hoá, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hà » Tạ tình