15/06/2024 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 1
題帕三絕句其一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2005 23:53

 

Nguyên tác

眼空蓄淚淚空垂,
暗灑閑拋更向誰?
尺幅鮫綃勞惠贈,
為君那得不傷悲!

Phiên âm

Nhãn không súc lệ lệ không thuỳ,
Âm sái nhàn phao cánh hướng thuỳ ?
Xích phúc giao tiêu lao huệ tặng,
Vị quân na đắc bất thương bi.

Dịch nghĩa

Trong mắt chỉ có lệ, mà lệ chì cứ chảy,
Thầm rơi lặng lẽ bởi vì ai?
Ơn người tặng ta mấy bức lụa giao này,
(Khiến ta) vì người mà không khỏi buồn thương.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Lệ chan chứa hão, lệ rơi hoài,
Ngầm ngấm vì đâu giọt ngắn dài?
Mảnh lụa giao này ơn biết mấy,
Vì ai không xiết nỗi thương ai.
Do Lâm Đại Ngọc làm, trong hồi 34.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 1