07/12/2021 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Đức Thanh biệt nghiệp kỳ 2
懐徳清別業其二

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 18:04

 

Nguyên tác

谷口春殘黃鳥稀,
辛夷花落杏花飛。
始憐幽竹山窗下,
不改清陰待我歸。

Phiên âm

Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hy,
Tân di hoa lạc hạnh hoa phi.
Thuỷ liên u trúc sơn song hạ,
Bất cải thanh âm đãi ngã quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim oanh hiếm cuối xuân đầu lũng,
Rụng tân di, hoa hạnh cũng bay.
Thương nhiều nhất hàng tre dưới cửa,
Chờ ta về bóng chẳng đổi thay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Hoài Đức Thanh biệt nghiệp kỳ 2