30/07/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây si

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/06/2008 12:35

 

Cây si trong chậu cảnh
Lấy mình đo thời gian
Trăm xuân qua trên lá
Mà thân dài tấc gang!
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Cây si