19/01/2021 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 18
18

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:51

 

Nguyên tác

When the two sisters go to fetch water, they come to this spot and they smile.
They must be aware of somebody who stands behind the trees whenever they go to
fetch water.
The two sisters whisper to each other when they pass this spot.
They must have guessed the secret of that somebody who stands behind the trees
whenever they go to fetch water.
Their pitchers lurch suddenly, and water spills when they reach this spot.
They must have found out that somebody's heart is beating who stands behind the trees
whenever they go to fetch water.
The two sisters glance at each other when they come to this spot, and they smile.
There is a laughter in their swift-stepping feet, which makes confusion in somebody's
mind who stands behind the trees whenever they go to fetch water.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Lúc hai chị em đi gánh nước hễ tới nơi này họ đều mỉm cười. Hẳn họ thừa biết có ai đó đứng sau lùm cây bất kỳ khi nào họ gánh nước nơi đây. Hai chị em thì thầm với nhau khi qua nơi này. Hẳn họ thừa đoán điều thầm kín của ai đó đứng sau lùm cây bất kỳ khi nào họ gánh nước nơi đây.

Đôi nồi bỗng dưng chòng chành, nước tràn ra ngoài khi họ tới nơi này. Hẳn họ phải nhận ra tim ai đó đứng sau lùm cây đang đánh nhịp rộn ràng bất kỳ khi nào họ gánh nước nơi đây.

Khi tới nơi này hai chị em đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Có tiếng khúc khích trong bước đi vội vã làm rối trí ai đó đứng sau lùm cây bất kỳ khi nào họ gánh nước nơi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 18