22/01/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà tranh

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2014 21:04

 

Nhà tre, mái rạ, vách bùn rơm
Cửa chắn con song mở gió vườn
Chum nước mưa vần bên cạnh chái
Dưới giàn thiên lý toả hương thơm

Nhà ngang cắm một chiếc chày chân
Đống rạ đằng sau rút thổi dần
Gà mái trên sàn nằm ấp trứng
Bờ ao rau muống nở non ngần

Thóc lèn đầy ró xếp buồng trong
Vài chuỗi tiền chinh bỏ ấm đồng
Chỗ ngủ tuỳ theo mùa nóng lạnh
Giường khung mùa hạ, ổ mùa đông
1944

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Nhà tranh