29/09/2022 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên tứ
邊思

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2014 07:44

 

Nguyên tác

腰懸錦帶佩吳鉤,
走馬曾防玉塞秋。
莫笑關西將家子,
只將詩思入涼州。

Phiên âm

Yêu huyền cẩm đới bội Ngô câu[1],
Tẩu mã tằng phòng Ngọc tái[2] thu.
Mạc tiếu quan tây tướng gia tử,
Chỉ tương thi tứ nhập Lương Châu[3].

Dịch nghĩa

Eo thắt dây lưng bằng gấm có đeo thanh đao Ngô câu,
Từng cưỡi ngựa canh phòng Ngọc Môn quan trong mùa thu.
Đừng cười con trai của tướng trấn thủ quan ải phía tây này,
Y chỉ mang đến Lương Châu thơ phú mà thôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây lưng gấm cài đao sáng quắc
Cưỡi ngựa tuần ải Ngọc thu này
Đừng cười con tướng biên tây
Chỉ mang thơ phú quấy rầy Lương Châu
[1] Đao chế tại đất Ngô nổi tiếng sắc và đẹp.
[2] Chỉ Ngọc Môn quan, một cửa ải quan trọng và nổi tiếng của vùng Lương Châu.
[3] Tên đất thời cổ, nay là huyện Võ Uy, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Biên tứ