08/08/2020 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa xuân có chủ ngăn rào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:26

 

Hoa xuân có chủ ngăn rào,
Em nào có tiếc.
Đôi ta không trước thì sau,
Có đâu anh lại xé rào anh vô.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa xuân có chủ ngăn rào