05/12/2022 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:20

 

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai