13/04/2021 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 04. Tôn Thất Lương

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:03

 

Phong tao chẳng kém bậc Đường hiền
Mở quyển xui người trạnh tấc riêng
Rèn bút chăm cày nền Cổ Việt
Đem hoa gieo cấy giống Hàn Thuyên
Ngàn thu cốt cách tên còn để
Ba cõi thi văn tập vẫn truyền
Xuân mộng ai hay thành đại mộng
Sông Phù vội tách dặm thần tiên.
Bài đề từ của Vân Bình Tôn Thất Lương, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 04. Tôn Thất Lương