23/03/2023 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bút lông

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 21:26

 

Coi anh cũng đáng bậc màng râu,
Giấc mộng sinh hoa trải bấy lâu.
Đạo thống mở mang nền Khổng giáo,
Tiếng tăm lững lẫy cõi Nam châu.
Non sông tô điểm càng thêm vẻ,
Nghiễn tịch chơi bời vẫn có nhau.
Một cuộc đổi thay đừng hối hận,
Khi xưa anh đã được phong hầu.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Bút lông