29/11/2021 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Tị tương quá Kim Lăng
上巳將過金陵

Tác giả: Cung Đỉnh Tư - 龔鼎孳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 22:14

 

Nguyên tác

倚檻春愁玉樹飄,
空江鐵鎖野煙銷。
興懷何限蘭亭感,
流水青山送六朝。

Phiên âm

Ỷ hạm xuân sầu ngọc thụ[1] phiêu,
Không giang thiết toả[2] dã yên tiêu.
Hứng hoài hà hạn Lan Đình[3] cảm,
Lưu thuỷ thanh sơn tống Lục Triều[4].

Dịch nghĩa

Tựa lan can nghe đâu đây có điệu ngọc thụ làm vương buồn xuân
Sông uổng có khoá sắt, lửa làm tiêu tan
Hứng buồn dâng đâu riêng có cảm xúc Lan Đình
Nước chảy non xanh đưa tiễn Lục Triều

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngọc thụ buồn xuân đứng tựa lầu
Uổng sông khoá sắt lửa làm tiêu
Buồn dâng đâu chỉ Lan Đình gợi
Nước chảy non xanh tiễn Lục Triều
Thượng Tị là ngày 3 tháng 3 âm lịch. Kim Lăng nay là thành phố Nam Kinh, nơi từng là cố đô của Lục Triều. Nhà thơ trên đường từ Quảng Đông trở về kinh, qua đây nhớ lại sử tích. Thương cảm cho vận mệnh Nam Minh cũng tựa như Lục Triều.

[1] Chỉ khúc hát Ngọc thụ hậu đình hoa do Trần Hậu Chủ làm, người bấy giờ cho là một âm điệu vong quốc.
[2] Chỉ việc Tấn diệt Ngô đời Tam Quốc, ví như Thanh diệt Nam Minh.
[3] Chỉ Lan Đình tập của Vương Hy Chi, mô tả việc sống chết vui buồn qua cổ kim
[4] Chỉ Ngô, Đông Tấn, Lưu Tống, Tề, Lương, Trần đều đóng đô ở Kiến Khang (Kim Lăng). Ý là non sông vẫn thế, còn các triều đại thay nhau qua không trở lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Đỉnh Tư » Thượng Tị tương quá Kim Lăng