18/08/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vấn Hoa Môn tửu gia ông
戲問花門酒家翁

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 10:33

 

Nguyên tác

老人七十仍沽酒,
千壺百瓮花門口。
道傍榆莢仍似錢,
摘來沽酒君肯否?

Phiên âm

Lão nhân thất thập nhưng cô tửu,
Thiên hồ bách úng Hoa Môn khẩu.
Đạo bàng du giáp nhưng tự tiền,
Trích lai cô tửu quân khẳng phủ?

Dịch nghĩa

Ông già 70 tuổi vẫn còn đứng bán rượu,
Quán Hoa Môn hàng ngàn bầu, hàng trăm hũ.
Bên đường có những trái du trông giống những xâu tiền,
Nếu tôi hái những xâu tiền này mua rượu, ông chịu không?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già bảy mươi vẫn còn bán rượu
Quán Hoa Môn trăm hũ, ngàn bầu
Quả du trông tựa tiền xâu,
Hái vào mua rượu, ông đâu khước từ?
Bài này làm năm 751 khi tác giả trên đường tới Lương Châu nhậm chức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hí vấn Hoa Môn tửu gia ông