09/06/2023 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lôi (Vu Giáp trung tiêu động)
雷(巫峽中宵動)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:05

 

Nguyên tác

巫峽中宵動,
滄江十月雷。
龍蛇不成蟄,
天地劃爭回。
卻碾空山過,
深蟠絕壁來。
何須妒雲雨,
霹靂楚王臺。

Phiên âm

Vu Giáp trung tiêu động,
Thương giang thập nguyệt lôi.
Long xà bất thành chập,
Thiên địa hoạch tranh hồi.
Khước niễn không sơn quá,
Thâm bàn tuyệt bích lai.
Hà tu đố vân vũ,
Tích lịch Sở vương đài.

Dịch nghĩa

Nửa đêm nơi Vu Giáp vang lên,
Sông xanh sấm vào tháng mười.
Rồng rắn hết là con vật ẩn dưới đất nữa,
Trời đất bắt đầu lúc tranh dành nhau.
Như cái xe nghiến chuyển qua vùng núi vắng,
Hệt như con sâu ở dưới tường bò ra.
Làm sao mà ghét mưa gió thế,
Lại cứ thình lình phá cơn mây mưa trong đài vua Sở.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nửa đêm vang Vu Giáp,
Sông trong, sấm tháng mười.
Rồng rắn hết ẩn náu,
Trời đất cùng tranh ngôi.
Núi hoang lăn cán khắp,
Chân tường sâu mới ngoi.
Sao ghét mây mưa thế,
Nhà vua Sở phiền hoài.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lôi (Vu Giáp trung tiêu động)