29/01/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rằm tháng bảy

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 12/06/2009 01:28

 

Hãy góp
          nửa nghìn hôn thư đằm thắm
Hoá vàng
           đêm rằm
                       xá tội vong nhân
Chiều chủ nhật
                     đường nghĩa trang khuất nắng
Thủ thỉ tình
               cái vắng đỡ tủi thân
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Rằm tháng bảy