01/10/2020 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 07
蘭其七

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:06

 

Nguyên tác

別無聲色自芬芳,
獨伴吟翁遶砌香。
甌瓦不知渠體態,
忘推國色作花王。

Phiên âm

Biệt vô thanh sắc, tự phân phương,
Độc bạn ngâm ông nhiễu thế hương.
Âu ngoã bất tri cừ thể thái,
Vọng suy quốc sắc tác hoa vương.

Dịch nghĩa

Không thanh, không sắc mà vẫn thơm tho.
Một mình làm bạn với nhà thơ, mùi hương toả quanh thềm đá.
Chậu sành không biết phong thái rất mực đó.
Cứ tôn bừa là quốc sắc, làm chúa tể các loài hoa.

Bản dịch của Song Tuyết

Bạn cùng thi sĩ, khắp thềm thơm,
Không sắc không thanh vẫn ngát hương.
Chậu sứ nào hay phong cốt ấy,
Tôn bừa quốc sắc với hoa vương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 07