20/01/2022 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại hoa giả
賣花者

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi PH@ vào 15/12/2014 22:13

 

Nguyên tác

長安甲第多,
處處花堪愛。
良金不惜費,
競取園中最。

Phiên âm

Trường An giáp đệ đa,
Xứ xứ hoa kham ái.
Lương kim bất tích phí,
Cạnh thủ viên trung tối.

Dịch nghĩa

Ở Trường An nhà giàu của vương tôn, quý tộc nhiều
Khắp chốn hoa đều đáng yêu
Vàng bạc đừng tiếc tiêu
Giành cho được đoá hoa đẹp nhất trong vườn

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trường An nhiều sang giàu
Nơi nơi hoa đều đẹp
Vàng bạc tiêu đừng tiếc
Giành bông đẹp nhất vườn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Mại hoa giả