27/06/2022 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 4
楊柳枝其四

Tác giả: Ngưu Kiệu - 牛嶠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 04:19

 

Nguyên tác

狂雪隨風撲馬飛,
惹煙無力被風欹。
莫交移入靈和殿,
宮女三千又妒伊。

Phiên âm

Cuồng tuyết tùy phong phốc mã phi,
Nhạ yên vô lực bị phong y.
Mạc giao di nhập Linh Hòa điện,
Cung nữ tam thiên hựu đố y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa phi bởi đám tuyết cuồng
Ngậm sương theo ngọn gió luôn rung mình
Linh Hoà, đừng nhập điện xinh
Ba nghìn cung nữ ức tình ghét ghen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngưu Kiệu » Dương liễu chi kỳ 4