26/09/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký viễn
寄遠

Tác giả: Chiêm Mậu Quang thê - 詹茂光妻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2019 18:06

 

Nguyên tác

錦江江上探春回,
銷儘寒冰落儘梅。
爭得兒夫似春色,
一年一度一歸來。

Phiên âm

Cẩm Giang[1] giang thượng thám xuân hồi,
Tiêu tận hàn băng lạc tận mai.
Tranh đắc nhi phu tự xuân sắc,
Nhất niên nhất độ nhất quy lai.

Dịch nghĩa

Đi xem thử cảnh mùa xuân trên sông Cẩm Giang trở về
Tất cả đều bị giam cầm bởi băng lạnh, hoa mai rụng hết
Làm sao mà tranh thắng được với cảnh mùa xuân vốn có của chồng con
Một năm một lần một trở về

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thăm xuân nơi Cẩm Giang về
Mai hoa rụng hết, sông thì đóng băng
Đất trời xuân sắc có tăng
Tranh sao thắng cảnh xuân bằng chồng con
Mỗi năm xuân lại một ròn
Một lần về lại xuân còn thắm hơn
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
[1] Tên sông, chảy ở phía nam thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Còn được gọi là Lưu Giang, Văn Giang. Truyền thuyết nói rằng người đất Thục giặt gấm (cẩm có nghĩa là gấm thêu hoa ngũ sắc) ở sông này thì gấm càng thêm tươi đẹp, giặt nơi khác không được như vậy. Cho nên mới có tên là Cẩm Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêm Mậu Quang thê » Ký viễn