09/08/2022 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 1 (Cận hữu Bình Âm tín)
得舍弟消息其一(近有平陰信)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 04:23

 

Nguyên tác

近有平陰信,
遙憐舍弟存。
側身千里道,
寄食一家村。
烽舉新酣戰,
啼垂舊血痕。
不知臨老日,
招得幾人魂。

Phiên âm

Cận hữu Bình Âm[1] tín,
Dao liên xá đệ tồn.
Trắc thân thiên lý đạo,
Ký thực nhất gia thôn.
Phong cử tân hàm chiến,
Đề thuỳ cựu huyết ngân.
Bất tri lâm lão nhật,
Chiêu đắc kỷ nhân hồn.

Dịch nghĩa

Gần đây có tin từ Bình Âm,
Xa thương em ruột tôi còn sống.
Tấp tểnh đường ngàn dặm,
Một nhà ăn nhờ nơi làng.
Lửa báo động trận mới lại dữ dội,
Khóc tức tưởi vết máu cũ.
Không biết rằng tới ngày già,
Liệu chiêu được mấy hồn người.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tin Bình Âm mới có,
Xa thương em vẫn còn.
Ngàn dặm, đường tấp tểnh,
Một nhà, làng xin ăn.
Trận chiến mới, nổi lửa,
Vết máu cũ, khóc thầm.
Chẳng biết ngày già tới,
Gọi được bao nhiêu hồn.
(Năm 756)

[1] Huyện thuộc tỉnh Hà Nam, quê của Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 1 (Cận hữu Bình Âm tín)