26/09/2022 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lư Châu thành hạ
廬州城下

Tác giả: Triệu Bỉnh Văn - 趙秉文

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2015 20:31

 

Nguyên tác

月暈曉圍城,
風高夜斫營。
角聲寒水動,
弓勢斷鴻驚。
利鏃穿吳甲,
長戈斷楚纓。
回看經戰處,
慘淡暮寒生。

Phiên âm

Nguyệt vựng hiểu vi thành,
Phong cao dạ chước doanh[1].
Giốc thanh hàn thuỷ động,
Cung thế[2] đoạn hồng kinh.
Lợi thốc xuyên Ngô giáp[3],
Trường qua đoạn Sở anh[4].
Hồi khán kinh chiến xứ,
Thảm đạm mộ hàn sinh.

Dịch nghĩa

Sáng ra trăng còn chiếu quanh thành
Gió đêm mạnh như đánh úp trại
Tiếng tù và làm rung mặt nước lạnh
Thấy vật hình cung chim hồng sợ
Mũi tên nhọn xuyên qua áo giáp Ngô
Giáo dài cắt dây cuơng Sở
Quay nhìn những nơi trải qua chiến trận
Mây chiều ảm đạm bay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trăng chiếu thành mờ sáng
Cướp doanh gió tối lay
Nước xao vì tiếng giốc
Hồng sợ thấy làn cây
Xuyên giáp tên Ngô nhọn
Cắt cuơng giáo Sở dài
Quay nhìn nơi trận mạc
Ảm đạm mây chiều bay
Bài này tuyển từ quyển sáu Nhàn Nhàn lão nhân Phẫu Thuỷ văn tập. Vào năm thứ sáu Thái Hoà, Chuơng Tông cất quân Kim đánh tống, từ Thanh Hà vào Hoài, tướng tống là Quách Siêu thua trận, quân Kim tiến vây Sở châu, một cánh quân đánh vào Tảo Duơng quân, lại vây Lư Châu nên tác giả làm bài thơ này và được xếp ngang với Cao Thích, Sầm Tham đời Đường.

Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
[1] Tập kích doanh trại địch.
[2] Lấy ý từ câu “Thuơng cung chi điểu, kiến khúc mộc nhi cao phi” (Con chim bị thuơng vì cung, thấy làn cây cong thì sợ).
[3, 4] Ngô giáp và Sở anh đều chỉ quân đội Nam Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Bỉnh Văn » Lư Châu thành hạ