27/01/2022 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thi
臨刑詩

Tác giả: Giang Vi - 江爲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 12:54

 

Nguyên tác

街鼓侵人急,
西傾日欲斜。
黃泉無旅店,
今夜宿誰家?

Phiên âm

Nhai cổ[1] xâm nhân cấp,
Tây khuynh nhật dục tà.
Hoàng tuyền vô lữ điếm,
Kim dạ túc thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Tiếng trống cầm canh đến tai người như vội vã,
Mặt trời hẳn đã lặn nơi trời tây.
Dưới suối vàng không có nhà trọ,
Đêm nay hồn ta tá túc nhà ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống canh nghe vội vã
Nắng chiều đã xế tà
Suối vàng không nhà trọ
Đêm nay ở đâu ta?
Bài thơ này được làm trước khi ông bị hành hình sau khi mưu sự phản nghịch ở Ngô Việt.

[1] Trống cho đặt dọc đường phố, canh phòng trộm cướp, giặc dã, đánh lên khi chớm tối, nghiêm cấm người đi lại ban đêm, đánh cầm canh đến sáng mới báo hết giờ giới nghiêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Vi » Lâm hình thi