26/09/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 03
蒼梧竹枝歌其三

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2005 20:03

 

Nguyên tác

雨自滂沱雲自癡,
九疑山色望中疑。
虞王葬處無丘墓,
水面絃聲似二妃。

Phiên âm

Vũ tự bàng đà vân tự si,
Cửu Nghi[1] sơn sắc vọng trung nghi.
Ngu Vương[2] táng xứ vô khâu mộ,
Thuỷ diện huyền thanh tự nhị phi[3].

Dịch nghĩa

Mưa rơi sướt mướt, mây lững lờ,
Núi Cửu nhạt nhòa trong xa mờ.
Ngóng lăng vua Thuấn sao chẳng thấy,
Mặt nước đàn vang tưởng hai phi.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tầm tã mưa rơi, mây thẫn thờ
Cửu Nghi màu núi cũng lu mờ
Vua Ngu Thuấn chết không phần mộ
Sóng nước hai phi gởi tiếng tơ
[1] Còn gọi là núi Thương Ngô, núi có chín ngọn thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
[2] Vua Thuấn đời nhà Ngu, nên gọi là Ngu Vương.
[3] Hai vợ của vua Thuấn tên Nga Hoàng và Nữ Anh. Tích kể rằng sau khi vua Thuấn mất, hai bà đi tìm, đến sông Tương, trông lên núi Thương Ngô than khóc rồi gieo mình xuống sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 03