06/10/2022 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diễm Dự
灩澦

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:12

 

Nguyên tác

灩澦既沒孤根深,
西來水多愁太陰。
江天漠漠鳥雙去,
風雨時時龍一吟。
舟人漁子歌回首,
估客胡商淚滿襟。
寄語舟航惡年少,
休翻鹽井橫黃金。

Phiên âm

Diễm Dự ký một cô căn thâm,
Tây lai thuỷ đa sầu thái âm.
Giang thiên mạc mạc điểu song khứ,
Phong vũ thì thì long nhất ngâm.
Chu nhân ngư tử ca hồi thủ,
Cổ khách Hồ thương lệ mãn khâm.
Kí ngữ chu phàng ố niên thiếu,
Hưu phiên diêm tỉnh hoạnh hoàng kim[1].

Dịch nghĩa

Diễm dự đã mất từ lâu cái rễ của nó ở dưới sâu,
Nước cuồn cuộn từ phía tây đổ về khiến buồn tối tăm.
Vùng trời nơi sông lồng lộng, chim từng cặp bay đi,
Trong mưa gió thỉnh thoảng nghe tiếng rồng gầm gừ.
Nhà chài đánh cá quay cổ hát,
Khách buôn người Hồ nước mắt ướt cả áo.
Nhắn bảo thuyền bè chớ có ghét bỏ đám tuổi trẻ,
Ngưng ngay việc đổi muối lấy vàng quý đi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rễ sâu Diễm Dự đã mất tăm,
Nước từ tây tới buồn lâm râm.
Vùng sông lồng lộng, nhạn bay cặp,
Mưa gió mơ màng, rồng khẽ gầm.
Lưới cá, nhà chài quay đầu hát,
Khách buôn, dân thượng khăn ướt đầm.
Nhắn bào thuyền bè chớ hại trẻ,
Đừng đem giếng muối đổi hoàng kim.
(Năm 767)

[1] Dân buôn bán dùng muối trao đổi vàng với dân địa phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Diễm Dự