28/05/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề hoạ
題畫

Tác giả: Quản Đạo Thăng - 管道升

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 13:26

 

Nguyên tác

春晴今日又逢晴,
閒與兒曹竹下行。
春意近來濃幾許,
森森稚子石邊生。

Phiên âm

Xuân tình kim nhật hựu phùng tình,
Nhàn dữ nhi tào trúc hạ hành.
Xuân ý cận lai nùng kỷ hử,
Sâm sâm trĩ tử thạch biên sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân tạnh hôm nay cũng tạnh,
Cùng trẻ con vườn trúc dạo quanh.
Ý xuân nồng mới đây được mấy,
Cũng khá nhiều bờ đá măng sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quản Đạo Thăng » Đề hoạ